Voorwaarden en bepalingen

De Website SlotsUp (hierna te noemen “SlotsUp, Website, Websitebeheer, Wij”) vertegenwoordigt een systeem van interactieve diensten in real-time op het Internet en omvat informatiediensten en gegevens die worden verstrekt door de Websitebeheer, mobiele versie van de Website, en andere producten, alsmede diensten en gegevens die door derden op de Website worden verstrekt.

SlotsUp is geen website voor gokexploitanten en SlotsUp int geen betalingen op haar Website.

Wij adverteren en beoordelen geselecteerde gokwebsites voor informatieve doeleinden.

Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”) stellen de voorwaarden en regels voor het gebruik van de Website vast.

Onder “Websitegebruiker” wordt verstaan: personen die

Vereisten voor het gebruik van de Website

Let op: de Website is niet bedoeld voor gebruik door Gebruikers jonger dan 18 jaar en personen die zichzelf uitsluiten.

De Websitegebruikers verklaren dat zij ouder zijn dan 18 jaar en de wettelijke bevoegdheid hebben om overeenkomsten aan te gaan en beslissingen te nemen over het gebruik van games en spelsites, die de vormen van reclame kunnen weergeven.

De Websitegebruikers verklaren ook dat de informatie met betrekking tot de huidige locatie altijd waarheidsgetrouw is en dat de Websitegebruikers geen methoden gebruiken die de locatie zouden kunnen veranderen of verkeer naar andere rechtsgebieden zouden kunnen overbrengen. De Websitegebruiker verklaart tevens dat hij/zij niet is uitgesloten of zichzelf heeft uitgesloten van kansspelen.

De Websitegebruiker is uiteindelijk verantwoordelijk voor het bepalen of gokken op het internet binnen zijn of haar jurisdictie (provincie of district) legaal is, en ook voor het controleren van alle andere toepasselijke wettelijke vereisten en het naleven daarvan.

Uw toegang tot en gebruik van de Website wordt ook geregeld door ons Privacybeleid, dat zich op de Website bevindt en deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn bindend voor de Gebruikers van de Website en het gebruik van de Website door de Gebruiker betekent dat de Gebruiker deze Voorwaarden aanvaardt en zich ertoe verbindt ze na te leven.

Het is de Gebruiker niet toegestaan deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen en/of de rechten en plichten van de Gebruiker uit hoofde hiervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Indien u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze Website.

Verantwoord gokken

SlotsUp zet zich in voor het ondersteunen van initiatieven op het gebied van veilig gokken. Indien u informatie wenst over zelf uitsluiten van gokken, op welk moment dan ook, of andere gokken gerelateerde ondersteuning, bekijk dan onze pagina over Verantwoord gokken voor meer informatie.

Als u op enig moment de toegang tot deze website beperkt wilt hebben, neem dan contact met ons op via info[at]slotsup.com.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Datum laatst gewijzigd: 10 januari 2022

SlotsUp kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. SlotsUp zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door een herziene versie van deze Gebruiksvoorwaarden te publiceren. Indien u bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen, bestaat uw enige verhaalsrecht erin de toegang tot de Website te staken. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Website betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen en ermee instemt gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Inhoud van de website

Alle informatie beschikbaar op de Website is louter informatief en mag in geen geval worden beschouwd als een consult of advies.

De website geeft onafhankelijk informatie over de merken weer en de gebruikers van de website dienen naar eigen goeddunken te beslissen met welk merk zij willen spelen. Gebruikers die rechtstreeks vanaf SlotsUp voor een bepaald online casino kiezen, worden niet door de Website belast.

Goksites die op de website worden vermeld, zullen hun promoties, regels en voorschriften waarschijnlijk regelmatig wijzigen. Individuele goksites kunnen, en zullen vaak, een promotie annuleren zonder voorafgaande kennisgeving. SlotsUp raadt u aan de regels en beperkingen op de website van de merken te controleren voordat u op die site gaat spelen.

Door informatie over online casino’s weer te geven en websitegebruikers naar de websites van de casino’s te leiden, wordt de website beloond met commissies van online gokexploitanten. Als u dus uiteindelijk besluit om op het merk te klikken om er meer over te lezen, naar de website van het merk te gaan of een storting bij dit merk te doen, kan SlotsUp een commissie ontvangen.

In geen geval zullen u kosten in rekening worden gebracht voor het bekijken van informatie die op de website wordt aangeboden.

Gebruiksvoorwaarden van het materiaal op de website

De informatie op de Website wordt verstrekt “zoals deze is”. De Website garandeert niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de nauwkeurigheid van de op de Website ter beschikking gestelde materialen of informatie of hun geschiktheid voor een bepaald doel, en wijst uitdrukkelijk alle garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Het materiaal en de links naar websites en bronnen van derden die op deze Website kunnen worden opgenomen, worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

Websites van derden

De Website bevat links naar en/of verwijst u naar andere Internet websites en/of bronnen waarover Wij geen controle hebben. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden.  Bovendien onderschrijven wij niet, en zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden, het privacybeleid, de inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

Wij raden u aan alle gebruiksvoorwaarden van externe websites zorgvuldig te lezen voordat u deelneemt aan een gokspel.

 

Intellectuele eigendomsrechten van de website

De Website kan auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en ander wettelijk beschermd materiaal bevatten, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, foto’s, videomateriaal, afbeeldingen, muziek en geluidsopnamen.

De Websitegebruiker is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen, te publiceren, over te dragen aan derden, deel te nemen aan de verkoop of overdracht, afgeleide producten te creëren of de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk anderszins te gebruiken.

Tenzij anders bepaald door wetten betreffende het auteursrecht en naburige rechten, mag geen enkel materiaal dat van de Website wordt gedownload, worden gekopieerd, verspreid, overgedragen aan derden, gepubliceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van de Websitebeheerder of andere wettelijke eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten.

Indien u van mening bent dat een van uw intellectuele eigendomsrechten op een of andere manier wordt geschonden op de Website, kan de eigenaar of een agent van de eigenaar van dergelijke rechten contact met ons opnemen. Een verzoek met een verklaring over schending van intellectuele eigendomsrechten moet goed gemotiveerd zijn en informatie bevatten die de beschikbaarheid van wettelijke rechten op de inhoud aantoont.

Disclaimer

DEZE WEBSITE, DE INHOUD VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD ZOALS ZE ZIJN, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ENIGE ANDERE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN. DE GEBRUIKERS ZULLEN DE WEBSITE, DE INHOUD EN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO GEBRUIKEN.

DE WEBSITE WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, IN WELKE VORM DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR ALLE INHOUD VAN DE WEBSITE EN DE GEPLAATSTE DIENSTEN, OP WELK MOMENT DAN OOK, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AFWEZIGHEID VAN SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIEVERSTREKKING, VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, COMPATIBILITEIT, RELEVANTIE, INTEGREERBAARHEID, VEILIGHEID, VERTROUWELIJKHEID, DUIDELIJKHEID VAN EIGENDOMSRECHTEN, PRAKTISCHE BRUIKBAARHEID, GESCHIKTHEID, KWALITEIT, VRIJ GEBRUIK, ALSMEDE ALLE ANDERE GARANTIES DIE UIT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KUNNEN VOORTVLOEIEN.

VOORTS WIJST DE WEBSITE-ADMINISTRATIE OOK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET VOLGENDE AF:

DE TOEGANG TOT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DE DIENSTEN ZULLEN ALTIJD ONONDERBROKEN EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN;

DE WEBSITE, DE INHOUD EN DE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN DE VERWACHTINGEN VAN DE GEBRUIKER, ZIJN BEHOEFTEN EN EISEN OF ZULLEN WERKEN ZONDER ONDERBREKINGEN EN FOUTEN;

DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DE DIENSTEN, DOELTREFFEND OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN;

EVENTUELE FOUTEN OF DEFECTEN OP DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DE DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD DOOR DE WEBSITE-ADMINISTRATIE;

DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DE DIENSTEN ZULLEN TOEGESTAAN ZIJN IN OM HET EVEN WELK LAND OF OP OM HET EVEN WELK GRONDGEBIED

DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DE DIENSTEN VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN, SOORTGELIJKE KWAADAARDIGE OF DESTRUCTIEVE PROGRAMMA’S EN/OF ANDERE KWAADAARDIGE COMPONENTEN;

DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DE DIENSTEN FUNCTIONEEL COMPATIBEL ZULLEN ZIJN MET DE HARDWARE EN SOFTWARE VAN DE GEBRUIKER;

ELK DOCUMENT MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DE DIENSTEN OP ELK MOMENT BESCHIKBAAR ZAL ZIJN;

DE WEBSITE-ADMINISTRATIE ONDERSTEUNING ZAL BLIJVEN BIEDEN VOOR EEN BEPAALDE DIENST OF FUNCTIES VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN.

TELKENS WANNEER HET ONMOGELIJK IS EEN VOORBEHOUD OF AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID TOE TE PASSEN, WORDT DE GELDIGHEIDSDUUR VAN ALLE TOEPASSELIJKE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE EN WETTELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIES, WAARBORGEN EN VOORWAARDEN BEPERKT TOT DE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN VANAF DE DATUM VAN HET EERSTE GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DE DIENSTEN DOOR DE GEBRUIKER, EN NA HET VERSTRIJKEN VAN DEZE PERIODE IS GEEN ENKELE GARANTIE MEER VAN TOEPASSING.

Beëindiging van het gebruik van de Website

SlotsUp kan uw recht op toegang tot de Website te allen tijde beëindigen wanneer een Websitegebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden en/of zich in verband met de Website schuldig maakt aan ongepast gedrag.